logo
 0
logo
 

Showroom Kaff/ Thiết Bị Bếp Kaff/ Catalogue Kaff 2023

Kết thúc sau:
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF FL989IC
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF179IC
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF IC79H
Bếp từ Domino Kaff KF-330DI (2 Từ)
Bếp từ đơn Kaff KF-330I
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF IH870Z
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF IH202II
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF LCD2IG
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF IH201II
Bếp điện từ Kaff KF-C5801SB ( 2 Từ 1 điện)
Hút mùi kính cong dạng Tivi Kaff KF AT90H
Máy hút mùi kính phẳng dạng tivi Kaff KF LUX AT90FH
Hút mùi kính vát cong dạng tivi Kaff KF LUX AT90H
Hút mùi độc lập Kaff KF 70RH
Hút mùi độc lập Kaff KF FL90RH
Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL900
Hút Mùi Âm Tủ Kaff KF TL60H
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF 888I
Máy hút mùi áp tường Kaff KF-GB906
Hút mùi cổ điển Kaff KF 638B
Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF BISW12
28.800.000 ₫
Máy rửa chén bán âm Kaff KF W8001EU
13.800.000 ₫
Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF BISW800
18.600.000 ₫
Máy Rửa Chén Âm Toàn Phần KAFF KF-BDWSI12.6
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-S906TFT
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-SW800
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-W60C3A401L
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-W45A1A401J
Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF BISMS8
Lò nướng âm tủ Kaff KF T90M
17.800.000 ₫
Lò nướng âm tủ Kaff KF 900
Lò Nướng Kế Hợp Vi Sóng KAFF KF-OMS44L
Lò Nướng Âm Tủ KAFF KF-T90S
Lò Nướng Âm  Tủ KAFF KF-901
Lò Vi Sóng Âm Tủ KAFF KF-MC34L
Lò Vi Sóng  Kết Hợp Nướng KAFF KF-MC02
Lò Vi Sóng Âm Tủ KAFF KF-MC01

Bếp Điện Từ

Bếp từ đơn Kaff KF H33IS
Bếp kính âm 2 từ Domino Kaff KF H33DIS
Bếp ga kết hợp từ Kaff KF 088IG
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF FL101II
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF LCD2IG
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF IH202II
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF IH201II
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF179IC
Bếp kết hợp 1 điện 1 từ Kaff KF FL68IC
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF Fl108
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF 988II
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF FL88II
Bếp 3 vùng nấu kết hợp Kaff KF IC3801
Bếp kính âm kết hợp 1 điện 1 từ Kaff KF Fl109
Bếp kính âm 2 điện Kaff KF073CC
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF FL989IC
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF FL101IC
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF IH870Z
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF IH68N
Bếp kính âm 2 từ Kaff KF LF68II
Bếp điện từ kết hợp Kaff KF IC79H
Bếp Điện Từ Kết Hợp KAFF KF-S48QH
Bếp 3 Từ Cao Cấp Kaff KF-SQ38IH
Bếp từ đơn Kaff KF-330I
Bếp 2 từ Kaff KF-SD300II
Bếp điện từ Kaff KF-SD300IC (1 Điện 1 từ)
Bếp điện từ Kaff KF-FL105 IC (1 Điện 1 từ)
Bếp 2 từ Kaff KF-FL101 II
Bếp điện Kaff KF-FL101CC (2 Điện)
Bếp từ Domino Kaff KF-330DI (2 Từ)

Bếp Gas

Bếp ga âm Kaff KF 630
8.680.000 ₫
Bếp ga âm Kaff KF 608I
Bếp ga âm Kaff KF 668
Bếp gas âm Kaff KF-330GH
Bếp gas âm Kaff KF-670
Bếp gas âm Kaff KF-312
Bếp gas âm Kaff KF-219
Bếp gas âm Kaff KF-228
Bếp gas âm Kaff KF-216
Bếp gas âm Kaff KF-218
Bếp gas âm Kaff KF-208I
Bếp gas âm Kaff KF-212
Bếp gas âm Kaff KF-690
Bếp gas âm Kaff KF-321

Máy hút mùi

Máy hút mùi cổ điển Kaff KF 701B
Hút mùi cổ điển Kaff KF 638B
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF 888I
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF 788I
Máy hút mùi cổ điển Kaff KF 688I
Hút Mùi Âm Tủ Kaff KF TL80H
Hút Mùi Âm Tủ Kaff KF TL60H
Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL900
Hút mùi độc lập Kaff KF FL90RH
Hút mùi độc lập Kaff KF FL70RH
Hút mùi độc lập Kaff KF 90RH
Hút mùi độc lập Kaff KF 70RH
Hút mùi kính vát cong dạng tivi Kaff KF LUX AT90H
Hút mùi kính vát cong dạng tivi Kaff KF LUX AT70H
Máy hút mùi kính phẳng dạng tivi Kaff KF LUX AT90FH
Máy hút mùi kính phẳng dạng tivi Kaff KF LUX AT70FH
Hút mùi kính cong dạng Tivi Kaff KF AT90H
Hút mùi kính cong dạng Tivi Kaff KF AT70H
Máy hút mùi kính phẳng dạng TV Kaff KF AT90LH
Máy hút mùi kính phẳng dạng TV Kaff KF AT70LH
Hút mùi treo dây độc lập Kaff KF IS606HG
Hút mùi độc lập Kaff KF IS991GH
Hút mùi kính cong Kaff KF GB985N
Hút mùi kính cong Kaff KF GB785N
Hút mùi kính cong Kaff KF GB983N
Hút mùi kính cong Kaff KF GB783N
Hút mùi kính cong Kaff KF GB702
Máy Hút Mùi Âm Đá Siêu Cao Cấp KAFF KF AT900
Hút mùi độc lập đảo Kaff KF IS90GH
Hút mùi độc lập Kaff KF 771

Lò Vi Sóng , Lò Nướng & Tủ Lạnh

Tủ Lạnh KAFF KF BCD446W
Liên hệ
Tủ lạnh side by side KAFF KF BCD523W
Tủ Lạnh Side By Side KAFF KF BCD606WHIT
Liên hệ
Tủ lạnh Side by Side KAFF KF SBS600BWT
Lò nướng âm tủ Kaff KF T90M
17.800.000 ₫
Lò nướng âm tủ Kaff KF 900
Lò Nướng Kế Hợp Vi Sóng KAFF KF-OMS44L
Lò Nướng Âm Tủ KAFF KF-T90S
Lò Nướng Âm  Tủ KAFF KF-901
Lò Vi Sóng Âm Tủ KAFF KF-MC01
Lò Vi Sóng  Kết Hợp Nướng KAFF KF-MC02
Lò Vi Sóng Âm Tủ KAFF KF-MC34L

Máy Rửa Chén

Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF BISW12
28.800.000 ₫
Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF BISMS8
Máy rửa chén bán âm Kaff KF W8001EU
13.800.000 ₫
Máy rửa chén âm toàn phần Kaff KF BISW800
18.600.000 ₫
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-W45A1A401J
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-SW800
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-W60C3A401L
Máy Rửa Chén Bán Âm KAFF KF-S906TFT
Máy Rửa Chén Âm Toàn Phần KAFF KF-BDWSI12.6

Chương trình khuyến mãi Xem thêm »

Chính sách bảo hành Xem thêm »

Chính sách bảo hành máy lọc nước Nano Geyser

Video Sản Phẩm Xem thêm »

Tìm hiểu về thương hiệu sản phẩm Xem thêm »

Tìm hiểu về thương hiệu Cleansui

Mẹo vặt cuộc sống Xem thêm »

Tư vấn sản phẩm Xem thêm »

Thương Hiệu Bếp XANH Khai Trương Showroom Bếp Tại Thủ Đức
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi